Týždeň s témou „Trvalo udržiavaný rozvoj v práci s mládežou"

 V rámci programu ERASMUS+ sa v Starej Ľubovni stretli pracovníci centier voľného času SR a stredísk voľného času z Čiech. Od 6.3.2023  až do 10.3.2023 mali možnosť pedagogickí pracovníci, mládežnícki lídri  získať vedomosti, metodiku, zručnosti a informácie  v oblasti trvalo udržateľného rozvoja v práci s mládežou.  V rámci vzdelávacieho programu sme navštívili  Ekocentrum Sosna, ktoré predstavilo unikátny envirovzdelávací  systém. Inšpirácie ponúklo aj  Centrum voľného času Košice , ktoré predstavilo aktivity centra a planetária. Nasledujúci deň bol venovaný ukážke, ako môže základná škola aplikovať princípy trvalo udržateľného rozvoja do života v škole. O zelenej škole sme sa rozprávali s riaditeľom  Základná škola Za vodou 14 SĽ pánom Rasťom Vitkovským. Stretnutie s primátorom mesta  Stará Ľubovňa  s Ľubošom Tomkom znamenalo predstavenie projektu prírodovedný chodník, ktorý poskytne oddych ale aj  vzdelávanie priamo v prírode v lesoparku v Starej Ľubovni. Pokračovaním bola ukážka lesnej pedagogiky s Veronikou Pacoltovou. Digitálne nástroje a ich využitie v praxi centier čakali účastníkov vzdelávania vo štvrtok. Aplikácie VIRTUALNA REALITA,  KAHOOT, ACTIONBOUND, STORYBOARD priniesli vedomosti, ale aj zábavu. Večer spoločne s deťmi, ktoré sa zúčastnili zázračnej noci v CVČ bol venovaný tematickej oblasti VTÁCTVO. Na záver hodnotenie, príprava budúcich spoločných projektov a odovzdanie Osvedčenia o vzdelávaní a YOUTHPASS. Bolo super stretnúť účastníkov Decko Nachod K-klub-středisko volného času, Jičín Dům dětí a mládeže Kyjov Městský dům dětí a mládeže Sluníčko Aš Centrum voľného času Sobrance  Centrum voľného času Košice

© 2024 | Centrum voľného času | Mapa stránok  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist