Veľká medaila sv. Gorazda pre Martu Hanečákovú

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky na návrh Mesta Stará Ľubovňa a Centra voľného času v Starej Ľubovni udelilo najvyššie ocenenie rezortu - VEĽKÚ MEDAILU SV. GORAZDA PhDr. Marte Hanečákovej, PhD. riaditeľke CVČ za celoživotnú tvorivú pedagogickú prácu, za mimoriadny prínos v oblasti výchovy a vzdelávania, za mimoriadne úspechy v dlhoročnej riadiacej práci a osobný prínos pre rozvoj a zvyšovanie kvality v mimoškolskej činnosti.

Vďaka pani riaditeľke má CVČ bohatú medzinárodnú spoluprácu, inšpirujúce projekty, výchovno – vzdelávacie aktivity pre rozvoj mimoškolskej výchovy.

© 2022 | Centrum voľného času | Mapa stránok  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist