Veľký detský deň - 2.6.2024

Užili sme si deň plný detskej radosti. Deti si užili aktivity v detskej zóne pripravenej Centrom voľného času s podporou Mesta Stará Ľubovňa. Námestie gen. Štefánika žilo divadielkom Cililing. Svoju náročnú a záslužnú prácu predviedli záchranné zbory Dobrovoľný hasičský zbor, Hasičský a záchranný zbor Stará Ľubovňa, Policajná kynológia a Okresné riaditeľstvo policajného zboru, Krúžok Červeného kríža pri GTV, za čo im patrí srdečné poďakovanie.

© 2024 | Centrum voľného času | Mapa stránok  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist