Vianočný šachový turnaj „O KRÁĽA ŠACHU“.- 20.12.2022

Centrum voľného času v spolupráci s Prvou šachovou v Starej Ľubovni  zorganizovali Vianočný turnaj v šachu, ktorého sa zúčastnilo 27 hráčov a bojovali o titul „Kráľ šachu“. Prvenstvo si s prehľadom vybojoval  Juraj Sarvaš zo záujmového útvaru Malá škola šachu pri Centre voľného času  a po 20. decembri 2022 sa môže pokojne hrdiť titulom „Kráľ šachu“. O titul „Kráľ šachu“ bojoval s víťazmi jednotlivých kategórii žiakov a žiačok.

Počas školského roka Centrum voľného času organizuje viacero turnajov v oblasti šachu, ktoré sú väčšinou obmedzené počtom účastníkov s postupom na krajské súťaže.
Tento turnaj sa organizuje pre všetkých, ktorí majú záujem o túto kráľovskú hru a aj touto formou sa nám podarí nájsť skryté talenty a rozvíjať ich nadšenie. V tomto roku sa Vianočného turnaja po prvýkrát zúčastnila ZŠ s MŠ Čirč.   Naše pozvanie prijali ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa, ZŠ s MŠ Plavnica, ZŠ s MŠ Plaveč, ZŠ s MŠ Orlov, ZŠ Za vodou, Gymnázium T. Vansovej v Starej Ľubovni a členovia záujmového útvaru Malá škola šachu pri Centre voľného času. Turnaj prebiehal v jednotlivých kategóriách švajčiarskym systémom na 7 kôl s hracím tempom 2 x 10 minút na partiu, bez zapisovania ťahov. Na správny priebeh súťaže dozeral hlavný rozhodca Patrik Nemergut a pomocní rozhodcovia Ján Chovanec a Jozef Vasilík. Každý zo súťažiacich sa snažil podať mimoriadne zodpovedný výkon. Vo vzájomných zápasoch bolo cítiť napätie a poučení z chýb z predchádzajúcich kôl, boli súťažiaci ešte viac sústredení, veď išlo o titul „Kráľ šachu“.

Umiestnenie v kategórii mladších žiačok  ZŠ:

l. miesto: Emma Gondeková – ZŠ s MŠ Plaveč
2.miesto:  Lea Šalamonová – ZŠ s MŠ Plaveč

3. miesto: Dominika Barlíková – ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa

Umiestnenie v kategórii mladších  žiakov ZŠ:

l. miesto: Matej Kaleta – Malá škola šachu pri CVČ
2.miesto: Samuel Hnat – ZŠ s MŠ Plavnica
3.miesto:  Ján  Urda – ZŠ s MŠ Čirč

Umiestnenie v kategórii starších  žiačok ZŠ:


l. miesto: Ema Smoroňová – ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa
2.miesto: Nela Chovancová – ZŠ s MŠ Plavnica
3.miesto: Ema Kovaľská – Gymnázium Terézie Vansovej, Stará Ľubovňa

 

Umiestnenie v kategórii  starších žiakov ZŠ:


l. miesto: Juraj Sarvaš - Malá škola šachu pri CVČ
2.miesto: Ondrej Urda -  ZŠ s MŠ Čirč
3.miesto: Richard Kičura - ZŠ s MŠ Plavnica
 

                                                                                            PhDr. Alena Hriňáková, CVČ

© 2024 | Centrum voľného času | Mapa stránok  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist