Vianočný turnaj o "Kráľa šachu" - 19.12.2018

Centrum voľného času v Starej Ľubovni zorganizovalo turnaj v šachu, ktorého sa zúčastnilo 33 hráčov a bojovalo o titul „Kráľ šachu“. Prvenstvo si s prehľadom vybojoval Adrián Chovanec a po 19. decembri 2018 sa môže pokojne hrdiť titulom „Kráľ šachu“. Adrián zhodil „z kresla kráľa“ Nikolasa Ryboviča. O titul „Kráľ šachu“ bojovali víťazi jednotlivých kategórií, Sebastián Folvarčík, Adrián Chovanec a víťazka kategórie starších žiačok Veronika Nemergutová, ktorá taktiež suverénne dominovala vo Vianočnom turnaji. Počas školského roka Centrum voľného času organizuje viacero turnajov v oblasti šachu, ktoré sú väčšinou obmedzené počtom účastníkov s postupom na krajské súťaže.
Tento turnaj sa organizuje pre všetkých, ktorí majú záujem o túto kráľovskú hru a aj touto formou sa nám podarí nájsť skryté talenty a rozvíjať ich nadšenie. Naše pozvanie prijali ZŠ Za vodou a Komenského v Starej Ľubovni, ZŠ s MŠ Ľubotín, ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa, ZŠ s MŠ Plavnica, ZŠ sv. Cyrila a Metoda, ZŠ s MŠ Plaveč, ZŠ s MŠ Jakubany a člen krúžku Malá škola šachu pri Centre voľného času. Turnaj prebiehal v jednotlivých kategóriách praktickým šachom 2x10 minút v základnom kole. Najviac bola zastúpená kategória mladších žiakov, kde prví dvaja z každej skupiny postúpili do finálovej skupiny a bojovali o 1 – 4. miesto v skupine. Výsledky zo základnej skupiny sa zarátavali do celkového hodnotenia. V kategórií starších žiakov bojovali 9 súťažiaci systémom každý s každým. Taktiež aj žiačky súperili medzi sebou systémom každá s každou v dvoch kolách, osobitne kategória mladších a starších žiačok. Najmladším účastníkom turnaja bol 6-ročný Alexander Duch zo ZŠ s MŠ Plaveč, ktorý získal malý darček. Na správny priebeh súťaže dozerali rozhodcovia Ing. Jozef Vasilík, Ing. Rastislav Chobor a Ján Chovanec. Každý zo súťažiacich sa snažil podať mimoriadne zodpovedný výkon. Vo vzájomných zápasoch bolo cítiť napätie a poučení z chýb z predchádzajúcich kôl, boli súťažiaci ešte viac sústredení, veď išlo o titul „Kráľ šachu“.

Umiestnenie v kategórii mladších žiakov:
l. miesto: Sebastián Folvarčík - ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa
2.miesto: Tomáš Kyšela - ZŠ s MŠ Plavnica
3.miesto: Richard Smoroň - ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa
Kategória starších žiakov:
l. miesto: Adrián Chovanec - ZŠ s MŠ Plaveč
2.miesto: Nikolas Rybovič - ZŠ s MŠ Plavnica
3.miesto: Branislav Alexachin - ZŠ s MŠ Ľubotín
Kategória mladších žiačok:
l. miesto: Nela Chovancová - ZŠ s MŠ Plavnica
2.miesto: Júlia Arendáčová – ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda SL
Kategória starších žiačok:
l. miesto: Veronika Nemergutová – ZŠ Za vodou Stará Ľubovňa
2.miesto: Michaela Kyšelová - ZŠ s MŠ Plavnica
3.miesto: Klaudia Schurdáková – ZŠ Za vodou Stará Ľubovňa

PhDr. Alena Hriňáková, CVČ