Vylosovanie turistickej sazky - 3.12.2022

Vylosovanie turistickej sazky                                                                                                                                                                                                            

Turistická sazka bola vyhlásená v novembri pre turistické oddiely mládeže a žiakov v okrese Stará Ľubovňa. Do turistickej sazky sa zapojili: ZŠ Levočská, ZŠ Jarabina, ZŠ Za vodou, ZŠ Komenského, ZŠ s MŠ Ľubotín, ZŠ sv. Cyrila  Metoda, MŠ Tatranská, ZŠ s MŠ Jakubany, ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja Haligovce, ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa, ZŠ s MŠ V. Lipník, ZŠ s MŠ Kamienka, ZŠ s MŠ Plavnica, Spojená škola Jarmočná – organizačná zložka  a členovia záujmových útvarov pri CVČ.

Turistickú sazku riešilo 562 detí /31 detí elektronickou formou/, z toho 387 deti malo všetky odpovede správne a dostali sa do losovacieho osudia, z ktorého sme vylosovali turistické sazky s týmito menami:

Sárka Fiamčíková -  ZŠ Komenského 6, 3.A, Stará Ľubovňa

Valéria Sonogová – ZŠ s MŠ Vyšné Ružbachy IX. A

Martin Jančišin – ZŠ Svätého Cyrila a Metoda, Stará Ľubovňa

Tomáš Hadidom – ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja, Haligovce

Ján Bednarčík – ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja, Haligovce

Viktória Liščinská – ZŠ s MŠ Komenského 6, Stará Ľubovňa

Ján Nedoroščík - ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja, Haligovce

Dominik Bartkovský - ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja, Haligovce

Sebastián Stašák - ZŠ s MŠ Komenského 6, Stará Ľubovňa

Tomáš Habiňák - /5. r./ ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja, Haligovce

Prosíme výhercov, aby si ceny prišli prevziať do Centra voľného času. Ceny za turistickú sazku sponzoroval Klub slovenských turistov v Starej Ľubovni. /PhDr. Alena Hriňáková/

© 2023 | Centrum voľného času | Mapa stránok  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist