Výročné stretnutie organizácií

Príklady dobrej praxe ako hlavný cieľ výročného stretnutia organizácií Európskeho zboru solidarity.
Na Výročnom stretnutí organizácii našu organizáciu zastupovala Mgr. Veronika Pacoltová.
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže a Národná agentúra programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu zorganizovali výročné stretnutie organizácií so zámerom podeliť sa o svoje skúsenosti a nápady, zdieľať príklady dobrej praxe a predstaviť dosiahnuté úspechy organizácií. Stretnutia v  Poprade sa zúčastnilo 14 záujemcov z 12 organizácií, ktoré sú držiteľmi Značky kvality. Zúčastnení mali možnosť posilniť siete a budovať partnerstvá. V neposlednom rade im stretnutie umožnilo posúdiť ťažkosti, ktorým čelia a nachádzať spolu riešenia.
Skúsené školiteľky privítali na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo v dátume 18.-20. február v Poprade 14 zástupcov z organizácií  YMCA in SlovakiaMladiinfo Dolný KubínZdruženie Slatinka, Pospolitosť pre harmonický život, A4 - priestor súčasnej kultúry, Truc Sphérique, KERICV.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, Záhrada o.z., E@I, Centrum voľného času Stará Ľubovňa a Nadácia Krajina harmónie.
Hlavnými cieľmi tohto stretnutia bolo zdieľanie príkladov dobrej praxe, skúseností, ale aj problémov, ktorým čelili organizácie počas pandémie. Podujatie bolo skvelou príležitosťou pripomenúť si základné hodnoty a ciele programu  EÚ Európsky zbor solidarity.
Výročné stretnutie organizácii sa ukázalo ako prínosné a preto sa už v novembri tešíme na opakovanie stretnutia s ďalšími organizáciami.
 
© 2023 | Centrum voľného času | Mapa stránok  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist