Vzdelávanie pracovníkov CVČ

Pokračujeme v aktualizačnom vzdelávaní pracovníkov CVČ. Aktualizačné vzdelávanie zvyšuje vedomosti a zručnosti pracovníkov CVČ v oblasti informačných technológií a ich využitia v činnosti centier voľného času. Vzdelávanie vedú pani Marta Hanečáková, PhD. a Mgr. Veronika Pacoltová.

© 2023 | Centrum voľného času | Mapa stránok  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist