Youth Lifestyles, Deviance and Prevention - Životný štýl mládeže, deviancia a prevencia, Stará Ľubovňa, Slovensko - 21.-24.5.2019

 V rámci partnerskej spolupráce CVČ v Starej Ľubovni, ACVC SR a partnerských organizácií z Rumunska, Talianska, Holandska a Veľkej Británie sme mali možnosť naučiť sa ako riešiť a zmenšovať problémy mladých ľudí. Školenie zamerané na životný štýl mládeže a “rizikové factory” umožnilo zdieľať skúsenosti, metódy a formy práce s mládežou v rizikových skupinách.

FACEBOOK

K stiahnutiu