Zážitkové učenie - 20.11.2019

Zážitkové učenie je jedna z najúčinnejších foriem učenia sa. Takúto formu si odskúšali 20. novembra  2019 žiaci zo ZŠ Za vodou v Starej Ľubovni. Pre 6. – 9. ročník sme v Centre voľného času pripravili štyri zaujímavé workshopy a každý žiak sa prostredníctvom zážitkov obohatil o nové vedomosti, ktoré mu budú pretrvávať omnoho dlhšie ako nabifľované učivo. PhDr. Alena Hriňáková