Zážitkové učenie - 21.3.2018

Zážitkové učenie je jedna z najúčinnejších foriem učenia sa. Takúto formu si odskúšalo 21. marca 2018 150 účastníkov zo ZŠ na Levočskej.ul. Pre 5. – 8. ročník sme v Centre voľného času pripravili štyri zaujímavé workshopy a každý žiak sa prostredníctvom zážitkov obohatil o nové vedomosti, ktoré mu budú pretrvávať omnoho dlhšie ako nabifľované učivo.