Klub mamičiek

Klub mamičiek

Veková skupina: mamičky (oteckovia) a deti
Vedúci: Mgr. Veronika Pacoltová
Termín: 1x týždenne  štvrtok 10.00 do 12.00
Činnosť: Zameraná na aklimatizovanie sa detí v novom prostredí, na nových ľudí a kamarátov, hravá hernička, plánované rôzne zamerané workshopy.