Krúžky

K stiahnutiu

Záujmové krúžky a kluby v školskom roku 2021/2022

Zápis priebežne v Centre voľného času Stará Ľubovňa od 1.8. do 20.9.2021denne 8:00 - 17:00 hod. Činnosť krúžkov a klubov začína od 1.10. 2021 a končí 31.05.2022. Záujmový útvar sa otvára pri minimálnom počte 10 prihlásených účastníkov. Prihlásiť sa na činnosť môžete vyplnením žiadosti o prijatie, ktorá sa nachádza na stránke CVČ alebo priamo v CVČ. Členom CVČ (krúžku, klubu) sa účastník stáva po zaplatení poplatkuPoplatok môže byť znížený alebo odpustenýak zákonný zástupca neplnoletého člena krúžku o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi na základe § 116 ods. 8 Zákona č. 245/2008 Z.z.

Žiak si môže pri záujmovej činnosti uplatniť VZDELÁVACÍ POUKAZ do 25.9.2021!

UPOZORNENIE: Členovia krúžkov/klubov s trvalým pobytom mimo Starú Ľubovňu hradia členský poplatok + príspevok na základe VZN č.52 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy školského zariadenia zo dňa 28.1.2010 pod B 427 doplnené uznesením č.627 MsZ č.XVII/2020 zo dňa 10.12.2020.


 Por. číslo  Názov záujmového krúžku  Veková skupina čas  poplatok
         
 1.   Fit dance  1.-9. ročník ZŠ    15 € ročne 
2.    Port de bras a latino tanec ZŠ, SŠ, dospelí   30 € ročne
  3.    Tanečná príprava – moderný tanec  samostatne pre MŠ    10 € ročne 
 4.   Tanečná príprava – ľudový tanec  samostatne pre MŠ    10 € ročne 
 5.   Ľudový tanec   1.-9. ročník ZŠ    15 € ročne
 6.   Minecraft room  (NOVINKA) ZŠ, SŠ   15 € ročne
 7.   Tvorivá dielnička   5.-9. ročník ZŠ   10 € ročne
 8.   Farmárik    (NOVINKA) ZŠ, SŠ   10 € ročne 
 9.   Malá škola varenia a pečenia 3.-7. ročník ZŠ  

15 € ročne 

 10.    Sokoliarstvo a príroda  ZŠ, SŠ    10 € ročne
 11.   Rybársky krúžok   ZŠ, SŠ   10 € ročne 
 12.    Kanoistika a turistika       ZŠ, SŠ      15 € ročne
 13.   Florbal  ZŠ, SŠ   20 € ročne
  14.    Konverzácia v angl. a nem.               jazyku (NOVINKA) ZŠ, SŠ      15 € ročne
 15.   Malá škola šachu  ZŠ, SŠ    20 € ročne
 16.   Počítač pre každého 1.-9. ročník ZŠ   15 € ročne
 17.    Babské hobby (NOVINKA)   10 € ročne
 18.   Fotografický (NOVINKA)  ZŠ, SŠ   10 € ročne 
 19.   Jazyková príprava – anglický jazyk   30 € ročne
 20.    Výtvarníček     (NOVINKA)   15 € ročne
 21.   Športová pohybovka (NOVINKA)  MŠ    10 € ročne
  22.    Spoznaj svoj kraj (NOVINKA)  ZŠ   10 € ročne 
 23.   Country tance (NOVINKA)  ZŠ   15 € ročne 
 24.   Základy šachu (NOVINKA)   20 € ročne
 25.   Plávanie  ZŠ   10 € ročne
          
         
 Por. číslo Názov klubu  Veková skupina     poplatok
         
1.   Klub štvrtákov, piatakov, šiestakov 4., 5., a 6. ročník ZŠ   5 € ročne
2.   Klub mamičiek deti a dospelí   10 € ročne
 3.   Klub mladých výtvarníkov  SŠ, VŠ, mladí pracujúci    5 € ročne 
 4.   Klub mládeže a dobrovoľníkov  SŠ, VŠ, mladí nezamestnaní    0 € ročne 
 5.   Filmový klub  ZŠ, SŠ,VŠ, dospelí a seniori    5 € ročne 
 6.   Klub spoločenskej výchovy, základy
  spoločenských tancov
ZŠ, SŠ    10 € ročne 
 7.   Klub ľudových tancov  študenti, dospelí a seniori    20 € polročne 
 8.   Klub pre seniorov – počítačové       zručnosti   seniori   10 € ročne 
9.   Klub anglického a nemeckého jazyka dospelí   10 € ročne
10.   Klub aktívneho tínedžera     (NOVINKA)  ZŠ, SŠ   10 € ročne
11.   Klub hry na bongo ZŠ, SŠ   10 € ročne
12.   Klub skaterov  ZŠ, SŠ, dospelí   10 € ročne 
13.   Remeslo má zlaté dno     (NOVINKA)  ZŠ, SŠ,VŠ, dospelí a seniori   10 € ročne 
          

 

 

Informácie: www.cvc.sk, telefón: 052 43 229 91, 052 43 215 04, e-mail: info@cvc.sk

© 2023 | Centrum voľného času | Mapa stránok  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist