Mini fit dance

Mini fit dance

Veková skupina: od 5rokov pre deti, ktoré absolvovali tanečnú prípravu
Vedúci: Mgr. Veronika Pacoltová
Termín: 2x týždenne pondelok a štvrtok od 16.00 do 17.00
Činnosť: Zameraná na pohybové hry, cvičenie pre zdravý chrbát, detské tanečné choreografie, rozvíjanie tanečných zručností, spoznávanie nových kamarátov.