Kalendár podujatí

Kľúč od pevnosti

Typ podujatia:
šport
Miesto podujatia:
Hrad Stará Ľubovňa
Dátum konania:
11.09.2020 - 13.09.2020

Zodpovedná osoba: Jolana Sarnecká, CVČ Stará Ľubovňa

ZMENA TERMÍNU NA 11.-13.SEPTEMBRA 2020


Zodpovedná osoba:
Jolana Sarnecká, CVČ Stará Ľubovňa
Typ podujatia: športovo - kultúrne
Miesto podujatia: Mesto Stará Ľubovňa + Hrad Stará Ľubovňa
Popis podujatia: Celoslovenská súťaž – 26. ročník. Súťaž s medzinárodnou účasťou zameraná na výmenu skúseností a súťaženie. Na tejto súťaži sa stretnú mladí ľudia, kde si vyskúšajú svoje zručnosti a vedomosti.:SEPTEMBRA

M i l í p r i a t e l i a !

Pred mnohými rokmi, keď česť a slávu nebolo možné vyvážiť ani zlatom, sa aj pod hradom Ľubovňa konali rytierske turnaje. Každý rytier mal v nich možnosť ukázať svoju chrabrosť a šikovnosť. Nejeden okrem slávy získal aj srdce krásnej devy, ktorá sa sem prišla pozrieť so svojím otcom či bratom. Keďže prvé turnaje sa spomínajú ako hry urodzenej francúzskej mládeže v 9. storočí, aj my chceme touto hrou nadviazať na zlatý vek rytierstva. Veríme, že po pozornom prečítaní pravidiel a vyplnení záväznej prihlášky prídete ukázať svoju odvahu, um a silu do Starej Ľubovne, kde sa od 11. do 13. septembra 2020 koná turnaj slovenskej mládeže.
FOTO Z ROKU 2013 SI POZRITE KLIKNUTÍM NA TENTO ODKAZ

Kľúč od pevnosti

K stiahnutiu