Športový mix

Športový mix:

Veková skupina: ZŠ, SŠ
Vedúci ZÚ: Peter HNÁT – externý pracovník CVČ
Miesto: Telocvičňa ZŠ Za vodou, ihrisko pri CVČ
Deň a čas schôdzky: štvrtok – 16.00 h – 18.00 h

Cieľom záujmového útvaru bude vybudovať kladný vzťah k pravidelnej pohybovej aktivite, zvýšiť u detí kondíciu a rozvoj pohybových schopností. Naučiť detí správnu techniku športov ako sú florbal, basketbal, volejbal, vybíjaná a pravidlá jednotlivých športov, ktorými sa riadi samotná hra. Tieto schopností a zručností si budú overovať na pravidelných zápasoch počas činnosti.

Povinná výbava: športová obuv a odev