1967/1968 Dom pionierov a mládeže - zapísaných 217 detí do 12 krúžkov
  Počas 40 ročnej existencie zariadenia intenzívne spolupracujeme s redakciou Ľubovnianskych novín a miestnou televíziou TDT
28. 06. 1968 Delimitačný protokol - prechod kompetencií z Okresného domu pionierov a mládeže v Poprade . Riaditeľka zariadenia Marta Chriňáková - Dluhošová
25. 07. 1968 Na základe uznesenia Rady MsNV v Starej Ľubovni pridelené priestory vo dvore ZDŠ na ulici Červenej armády v Starej Ľubovni
09. 01. 1969 Uskutočňuje sa prvé Novoročné stretnutie pionierov s predstaviteľmi okresu
20. 01. 1969 1. ročník lyžiarskych pretekov- víťaz Ladislav Žilecký
01. 01. 1971 Slávnostné otvorenie novej účelovej budovy okresného domu pionierov a mládeže - riaditeľ zariadenia Mgr. Rudolf Roman
16. 12. 1973 Prvé Zimné radovánky s príchodom Deda Mráza v Dome kultúry v Starej Ľubovni
25. 04. 1974 Pri ODPaM vysadený Pioniersky ružový sad pri príležitosti 25.výročia založenia PO SZM
jún 1974 Prvé spoločné vyhodnotenie záujmovej činnosti Tešíme sa z výsledkov
júl 1975 Otvorenie turistickej základne Kače
17.7.-20.7.1975 Zraz mladých turistov na Ružbašskej Míľave
jún 1978 Dokončenie výstavby detského dopravného ihriska a užívanie ihriska na výuku dopravnej výchovy
1981 Naše zariadenie dostáva Základnú školu na Medzibrodí pre účely letnej detskej rekreácie
1982 Odovzdanie dopravného ihriska na základe uznesenia Rady KNV v Košiciach do užívania OV Zväzarm
šk. r. 1985/1986 Zakúpené prvé osobné počítače PMD 85
09. 06. 1987 Podpísaná dohoda o družbe medzi okresom Svaljava na Ukrajine a ODPM
jún 1987 Prvýkrát začíname s prímestskou detskou rekreáciou počas jarných prázdnin
23. 02. 1988 Pracovné stretnutie zamerané na prípravu spoločných letných aktivít s ODPaM Valašské Meziříčí
leto 1988 Prvý výmenný tábor s ODPaM Valašské Mezíříčí a ODPaM Stará Ľubovňa
05. 02. 1988 Radou ONV v Starej Ľubovni bola schválená prístavba ODPaM s termínom začatia v roku 1990
17.-19.11.1988 Okresný pioniersky štáb vyhodnotený ako najlepší na Slovensku a je mu odovzdaná Putovná štandarda SÚV SZM, organizovaná veľká slávnosť za prítomnosti všetkých predsedov okresných pionierskych štábov zo Slovenska
1989 Spracovanie histórie PO SZM za obdobie 40 rokov
1989 leto Družobný výmenný tábor na Ukrajine a vo Valašskom Meziříčí
1989 júl 1. ročník Medzinárodného rodinného splavu po rieke Poprad zo Starej Ľubovne do Noweho Saczu v Poľsku
01. 01. 1991 Názov zariadenia Okresný dom pionierov a mládeže zaniká a vzniká Dom detí a mládeže.
1994 máj Prebieha nultý ročník celoslovenskej súťaže Kľúč od pevnosti
01. 11. 1994 Zariadenie má nový názov - Centrum voľného času
01. 01. 1997 Centrum voľného času získava právnu subjektivitu
1997 Dohodnutie spoluprácepre grantový program EÚ Mládež pre Európu. Vytvorenie regionálneho konzultačného centra pre okres Levoča, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Bardejov, Sabinov, Prešov
1998 Nultý ročník výstavy Súhvezdie umenia
1998 Prvá dobrovoľníčka v zariadení Melinda Camp pochádza z Ameriky, ale jej korene siahajú až do Poľska
1998 júl Prvá medzinárodná výmena Slovensko - Anglicko, vedúca skupiny Paulína Vitovičová a Alan Fernihough
1999 Zavedenie internetu
2. - 7.7.2001 Štarter Spiš - medzinárodný kontaktný seminár
1.1.2002 Zriaďovateľom centra voľného času sa stáva Mesto Stará Ľubovňa
2002 Príjmame prvého dobrovoľníka v rámci Európskej dobrovoľníckej služby Anthonyho Perrina z Francúzska
2003 Prvý projekt cezhraničnej spolupráce Slovensko - Poľsko pod názvom Spája nás rieka
1.1.2004 Začíname prevádzkovať kino Tatra