Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská Z201618 13.9.2016 Príkazná zmluva č. 3/2016 - činnosť školiteľa Mgr. Lenka Vašková   80,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Z201619 13.9.2016 Príkazná zmluva č. 4/2016 - činnosť školiteľa Ing. Dušan Holotňák   80,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Z201620 13.9.2016 Príkazná zmluva č. 5/2016 - činnosť školiteľa Mgr. Ľudmila Smoroňová   80,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Z201617 7.9.2016 Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania Obchodná akadémia Stará Ľubovňa   0,00  
Detail Faktúra došlá 08/2016 31.8.2016 Zoznam faktúr za 08/2016 viď príloha    
Detail Zmluva Odberateľská Z201616 5.8.2016 Dohoda č. 133/2016/§54-CzKN Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa   8 213,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 07/2016 31.7.2016 Zoznam faktúr za 07/2016 viď príloha    
Detail Faktúra došlá 06/2016 30.6.2016 Zoznam faktúr za 06/2016 viď príloha    
Detail Faktúra došlá 05/2016 31.5.2016 Zoznam faktúr za 05/2016 viď príloha    
Detail Zmluva Dodávateľská Z201614 31.5.2016 Príkazná zmluva č. 2/2016 - činnosť projektového manažéra Alžbeta Selepová   240,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Z201615 31.5.2016 Príkazná zmluva č. 1/2016 - činnosť projektového manažéra JUDr. Lukáš Antoni   300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Z201613 17.5.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo ŠR SR na rok 2016 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Prešov 00151866  8 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 04/2016 2.5.2016 Zoznam faktúr za 04/2016 viď príloha    
Detail Zmluva Dodávateľská Z201612 2.5.2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov - garáž Slobyterm, spol. s r.o.   248,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Z201611 29.4.2016 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľská Z201610 11.4.2016 Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.   0,00  
Detail Faktúra došlá 03/2016 31.3.2016 Zoznam faktúr za 03/2016 viď príloha    
Detail Zmluva Dodávateľská Z201609 22.3.2016 Dohoda o spolupráci č. 20160322-01 Aktívny život, o.z.   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská Z201608 21.3.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR - kultúrne poukazy Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Detail Zmluva Dodávateľská Z201607 8.3.2016 Zmluva o bežnom účte - projektový účet VÚB, a.s.