Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská Z201605 26.2.2016 Dodatok č. 3 k zmluve o správe majetku Mesta č. 2570/2002 Mesto Stará Ľubovňa   503 640,47 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Z201604 4.2.2016 Dohoda č. 14/2016/OS o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaží regionálneho kola... Okresný úrad v Prešove    
Detail Zmluva Dodávateľská Z201603 31.1.2016 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Komunálna poisťovňa, a.s.   13,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 01/2016 31.1.2016 Zoznam faktúr za 01/2016 viď príloha    
Detail Zmluva Dodávateľská Z201602 27.1.2016 Dohoda č. 16/38/010/5 aplikácia §10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská Z201601 26.1.2016 Dohoda č. 16/38/52A/23 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Faktúra došlá 12/2015 31.12.2015 Zoznam faktúr za 12/2015 viď príloha    
Detail Zmluva Dodávateľská Z201524 29.12.2015 Zmluva o bežnom účte - zriadenie depozitu VÚB, a.s.    
Detail Faktúra došlá 11/2015 30.11.2015 Zoznam faktúr za 11/2015 viď príloha    
Detail Zmluva Odberateľská Z201523 27.11.2015 Dohoda č. 38/2015/§54-ŠnZ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská Z201522 20.11.2015 Dohoda č. 198/2015/OS o spolupráci, koordinácii a organizovaní okresného kola žiakov a... Okresný úrad v Prešove    
Detail Zmluva Dodávateľská Z201521 16.11.2015 Digitalizácia kina Tatra v Starej Ľubovni Audiovizuálny fond    
Detail Faktúra došlá 10/2015 31.10.2015 Zoznam faktúr za 10/2015 viď príloha    
Detail Zmluva Odberateľská Z201520 22.10.2015 Dohoda č. 15/38/50J/35 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa   3 886,56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Z201519 19.10.2015 Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností LIVONEC SK, s.r.o.    
Detail Zmluva Odberateľská Z201518 13.10.2015 Dodatok č. 2 k zmluve o správe majetku Mesta Mesto Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Odberateľská Z201517 9.10.2015 Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaží Okresný úrad v Prešove    
Detail Zmluva Odberateľská Z201516 1.10.2015 Dohoda o zabezpečení praxe žiakov Obchodná akadémia, Stará Ľubovňa   0,00  
Detail Faktúra došlá 09/2015 30.9.2015 Zoznam faktúr za 09/2015 viď príloha    
Detail Zmluva Odberateľská Z201515 11.9.2015 Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaží okresného a krajského kola žiakov... Okresný úrad v Prešove