Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 12/2019 31.12.2019 Zoznam faktúr za 12/2019 viď príloha    
Detail Zmluva Dodávateľská Z201926 23.12.2019 Dohoda o poskytnutí príspevku-19/38/50J/71 Úrad práce,soc.vecí a rodiny SL    
Detail Zmluva Dodávateľská Z201925 16.12.2019 Zmluva o bežnom účte a poskytovaní služieb VÚB Banka, a.s.    
Detail Faktúra došlá 11/2019 30.11.2019 Zoznam faktúr za 11/2019 viď príloha    
Detail Zmluva Dodávateľská Z201923 27.11.2019 Zmluva o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce,soc.vecí a rodiny SL    
Detail Zmluva Dodávateľská Z201924 27.11.2019 Zmluva o poskytovaní služieb Prvá internetová, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská Z201920 21.11.2019 Zmluva podľa §631 Gabriela juríčková    
Detail Zmluva Dodávateľská Z201921 21.11.2019 Zmluva podľa § 631 Ema Kollárová    
Detail Zmluva Dodávateľská Z201922 21.11.2019 Zmluva podľa § 631 Ivana Šípošová    
Detail Zmluva Dodávateľská Z201919 8.11.2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov ZŠ Za vodou 14, Stará Ľubovňa    
Detail Faktúra došlá 10/2019 31.10.2019 Zoznam faktúr za 10/2019 viď príloha    
Detail Zmluva Dodávateľská Z201917 17.10.2019 Zmluva o dielo Daniel Šak    
Detail Zmluva Dodávateľská Z201918 17.10.2019 Zmluva o výkone osobnej asistencie NEM ADOM,Centrum Edukacji.Táňa Čandová    
Detail Faktúra došlá 09/2019 30.9.2019 Zoznam faktúr za 09/2019 viď príloha    
Detail Zmluva Dodávateľská Z201915 20.9.2019 Dohoda o spolupráci, koordinácií a organizovaní súťaží Okresný úrad Prešov    
Detail Zmluva Dodávateľská Z201916 20.9.2019 Dohoda o spolupráci, koordinácií a organizovaní Okresný úrad Prešov    
Detail Zmluva Dodávateľská Z201913 6.9.2019 Zmluva o dielo LH-MONT s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská Z201914 6.9.2019 Rámcová dohoda o partnerstve IUVENTA - Slov.inštitút mládeže    
Detail Faktúra došlá 08/2019 31.8.2019 Zoznam faktúr za 08/2019 viď príloha    
Detail Zmluva Dodávateľská Z201912 21.8.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
© 2024 | Centrum voľného času | Mapa stránok  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist