Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská Z202114 28.12.2021 Dodatok č.3 ku KLZ zo dňa 13.2.2017 ZPK, Kamenné pole3. LM    
Detail Zmluva Dodávateľská Z202115 28.12.2021 Dodatok č.4 k Rámcovej zmluve zo dňa 29.12.2015 ZPK, Kamenné pole3. LM    
Detail Zmluva Dodávateľská Z202112 3.12.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie z AVF Audiovizuálny fond, Bratislava    
Detail Faktúra došlá 11/2021 30.11.2021 Zoznam faktúr za 11/2021 viď príloha    
Detail Zmluva Dodávateľská Z202111 29.11.2021 Dodatok k poistnej zmluve Union posťovňa, a.s.   141,84 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Z202110 22.11.2021 Zmluva o spolupráci Mužská spevácka skupina    
Detail Zmluva Dodávateľská Z202109 16.11.2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov Horolezecký klub Vabec    
Detail Faktúra došlá 10/2021 31.10.2021 Zoznam faktúr za 10/2021 viď príloha    
Detail Zmluva Dodávateľská Z202108 14.10.2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov ZŠ, Za vodou 14, 06401 Stará Ľubovňa    
Detail Faktúra došlá 9/2021 30.9.2021 Zoznam faktúr za 9/2021 viď príloha    
Detail Zmluva Dodávateľská Z202106 22.9.2021 Dohoda č.59- o spolupráci, koordinácií a organizovaní súťaží Okresný úrad Prešov    
Detail Zmluva Dodávateľská Z202107 22.9.2021 Dohoda č. 74 o spolupráci, koordinácií a organizovaní Okresný úrad Prešov    
Detail Zmluva Dodávateľská Z202105 8.9.2021 Zmluva o vyvesovaní plagátov Lukáš Kočnar- PRO-FACTOR    
Detail Faktúra došlá 8/2021 31.8.2021 Zoznam faktúr za 8/2021 viď príloha    
Detail Faktúra došlá 7/2021 31.7.2021 Zoznam faktúr za 7/2021 viď príloha    
Detail Zmluva Dodávateľská Z202104 29.7.2021 Dohoda na podporu rozvoja ÚPSVaR Stará Ľubovňa, Farbiarska 57    
Detail Zmluva Dodávateľská Z202103 2.7.2021 Dodatok k zmluve č.21 Lukáš Kočnar- PRO-FACTOR    
Detail Faktúra došlá 6/2021 30.6.2021 Zoznam faktúr za 6/2021 viď príloha    
Detail Faktúra došlá 5/2021 31.5.2021 Zoznam faktúr za 5/2021 viď príloha    
Detail Zmluva Dodávateľská Z202102 30.4.2021 Dohoda o grante v rámci ERASMUS+ IUVENTA-Slovenský inštitút mládeže    
© 2023 | Centrum voľného času | Mapa stránok  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist