Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 09/2015 30.9.2015 Zoznam faktúr za 09/2015 viď príloha    
Detail Zmluva Odberateľská Z201515 11.9.2015 Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaží okresného a krajského kola žiakov... Okresný úrad v Prešove    
Detail Zmluva Odberateľská Z201514 31.8.2015 Zmluva o poskytovaní služieb Livonec, s.r.o.   54,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 08/2015 31.8.2015 Zoznam faktúr za 08/2015 viď príloha    
Detail Zmluva Odberateľská Z201513 27.8.2015 Zmluva o úrazovom poistení - dobrovoľnícka činnosť Komunálna poisťovňa, a.s.   13,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 07/2015 31.7.2015 Zoznam faktúr za 07/2015 viď príloha    
Detail Zmluva Odberateľská Z201512 30.7.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže    
Detail Zmluva Odberateľská Z201511 27.7.2015 Darovacia zmluva Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o.    
Detail Zmluva Odberateľská Z201510 24.7.2015 Zmluva o dielo - digitalizácia KINO AudioMaster s.r.o.    
Detail Zmluva Odberateľská Z201509 6.7.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie Mesto Stará Ľubovňa    
Detail Faktúra došlá 06/2015 30.6.2015 Zoznam faktúr za 06/2015 viď príloha    
Detail Zmluva Odberateľská Z201508 15.6.2015 Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Faktúra došlá 05/2015 31.5.2015 Zoznam faktúr za 05/2015 viď príloha    
Detail Faktúra došlá 04/2015 30.4.2015 Zoznam faktúr za 04/2015 viď príloha    
Detail Faktúra došlá 03/2015 31.3.2015 Zoznam faktúr za 03/2015 viď príloha    
Detail Zmluva Dodávateľská Z201507 16.3.2015 Dohoda o hmotnej zodpovednosti Mgr. Darina Melegová    
Detail Zmluva Dodávateľská Z201506 6.3.2015 Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní Okresný úrad v Prešove    
Detail Faktúra došlá 02/2015 28.2.2015 Zoznam faktúr za 02/2015 viď príloha    
Detail Zmluva Odberateľská Z201503 18.2.2015 Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s.    
Detail Zmluva Dodávateľská Z201504 18.2.2015 Dohoda o hmotnej zodpovednosti Peter Varchola