Alba Gonzalvo Oltra / Espaňa

Ahoj, I´m the Spanish girl, the oldest this year, my name is Alba and I´m 28 years old. When I finished my university studies, almost 2 years ago, the situation in Spain was not good , I was working as a Volunteer in some associations and looking for a job for long time. I´m an adventurous person, active and I like discover news countries, people, styles of live, so I decided to think to go abroad, to have some opportunity and learn news and different things. Where? Some really different country please, I love meeting the cultural contrasts, and Slovakia it is absolutely opposite country, language, culture, gastronomy to Spain, and that is very interesting for me. I had not been in East of Europe, so I wanted to discover this country and the others around if could be possible. Actually from the beginning I started travelling, I went to Praga, Bratislava, Presov, Krakow, Viena etc, I was in the highest mountains in Slovakia, that by the way are amazing, the countryside is incredible, so beautiful everywhere. I met many volunteers who are also doing EVS in Slovakia and we had some meetings between us, I visited almost all of them, so I have visited almost all Slovakia.
Here in Stará ľubovňa I´m living with 2 more volunteers, one boy from Germany and another girl from Denmark, both of them 8 years younger than me, sometimes of course I can feel the difference between us because the age and the culture, but anyways the relation is working good we learn from each other, is a big challenge for everyone and It´s very interesting to see the different view we have depending which country we are from. I´m working in Centre Leisure Time, I have been teaching Spanish language and Spanish dance, actually latino, and also after few months I was teaching English, I have been helping in other activities like sports, swimming, hand making, being part of all events the association organizes, exchanges including.
Now I ´m very close to the end and y can say that I´ve done a lot of things and very different, I´ve learned really more than I could imagine in my life, so I feel satisfied, EVS program is a very good chance and I recommend to everyone, especially in Stará l´ubovna.
Alba

Ahoj, som Španielske dievča, najstaršia z dobrovoľníkov tohto roku. Volám sa Alba a mám 28 rokov. Keď som ukončila univerzitu, asi pred dvoma rokmi, situácia v Španielsku nebola dobrá. Pracovala som ako dobrovoľníčka v niektorých združeniach a dlhý čas som hľadala prácu. Som aktívna osoba , ktorá rada spoznáva nové krajiny, nových ľudí a životné štýly a tak som sa rozhodla odísť do zahraničia získavať podporu, nové skúsenosti, učiť sa nové a odlišné veci. Kde? Do niektorej naozaj odlišnej krajiny prosím. Milujem spoznávať kultúrne kontrasty a Slovensko mi prišlo ako absolutne kontrastná krajina oproti Španielsku čo sa týka kultúry, jazyka a gastronómie a to bolo pre mňa veľmi zaujímavé. Nebola som predtým vo východnej Európe, tak som to chcela vyskúšať túto krajinu a spoznať tiež susedné krajiny ak to bude možné. Hňe´d od začiatku som vo voľnom čase začala cestovať do Prahy, Bratislavy, Prešova, Krakova, Viedne atď... Bola som v najvyšších horách na slovensku, ktoré sú mimochodom čarovné a vidiek a okolie sú tiež prekrásne. Stretla som veľa mladých ľudí, ktorí sú tiež dobrovoľníkmi na Slovensku a mali sme niekoľko spoločných stretnutí. Navštívila som ich skoro všetkých a tak som spoznala skoro celé Slovensko.
Tu v Starej Ľubovni žijem s dvoma ďalšími dobrovoľníkmi. Jedným chlapcom z Nemecka a jedným dievčaťom z Dánska. Obaja sú odo mňa 8 rokov mladší. Niekedy sa cítim iná medzi nemi kôli kultúre a veku, ale každopádne kamarátstvo funguje . Spoznávame jeden druhého, čo je veľká výzva pre všetkých troch. je veľmi zaujímavé pozorovať názory na veci v závislosti od toho z ktorej krajiny sme. Pracujem v Centre voľného času, učím Španielský tanec – presnejšie latino a Španielskú konverzáciu. Niekoľko mesiacov som pomáhala aj s anglickým jazykom. pomáhala som vo viacerých aktivitách ako šport, plávanie, ručné práce. Bola som účastníčkou všetkých podujatí, ktoré Centrum voľného času v Starej Ľubovni organizovalo vrátane medzinárodných.
Teraz som skoro na konci môjho pobytu a môžem povedať, že som robila veľa vecí , veľa rôznych vecí. Naučila som sa naozaj viac, ako som si v živote vedela predstaviť a tak sa cítim sa spokojná. EDS program jepre mladých ľudí veľmidobrá šanca, ktorú každému odporúčam využiť , hlavne v Starej Ľubovni.
Alba

© 2024 | Centrum voľného času | SiteMap  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist