Ivan Cipcic - Chorvátsko

IVAN CIPCIC – Chorvátsko  1. október 2018 až 31. august 2019  - 11. mesiacov

My EVS in Slovakia.

Hi! My name is Ivan Cipcic and i just finished my EVS year in Slovakia. If you ask me did i like it, i will say that Slovakia is cool country but Stara Lubovna was little bit too small for my taste. If you like small town surrounded by forest – then this is a perfect place for you. I was working in Centrum which is famous place in this town, especially around kids, youth and everybody who is feeling young. There is more then 30 clubs so there is something for everybody. My work was always diffrent because there is a lot of things to do so you can always choose what do you prefer depending on how you feel. There is no strict schedule and I like it that way. Everyone was nice to me and I felt like part of a big family. Apartment where I lived had everything I needed and if something was wrong, I could always call and solve the problem with people working in Centrum. Overall, I am glad that I lived here and I want to thank to everybody including in process of my stay here because this is amazing experience and I recommended to everyone.

Moja dobrovoľnícka služba na Slovensku.

Ahojte! Volám sa Ivan Čipcić a práve som ukončil môj dobrovoľnícky rok na Slovensku. Ak sa my spýtate či sa mi to páčilo, odpovedal by som ze Slovensko je super krajina , ale Stará Ľubovňa bola  trocha  primalá na spoznávanie. Ak máte radi malé mestečka obkolesené lesmi – tak potom to pre Vás bude perfektné miesto. Ja som pracoval v Centre voľného času, čo je famózne miesto v Starej Ľubovni konkrétne medzi deťmi, mladými ľuďmi a všetkými kto sa cíti mladý. Je tu viac ako 30 krúžkov a klubov , takže pre každého sa tu niečo nájde. Moje aktivity boli vždy iné, pretože sa tu deje veľa vecí a vždy si môžete vybrať čomu dáte prednosť a na čo sa práve cítite. Nie sú tu striktné pravidlá a tento spôsob mi vyhovoval.  Všetci v CVČ boli ku mne milí a ja som sa cítil ako člen veľkej rodiny. V byte v ktorom som býval bolo všetko potrebné a ak sa niečo pokazilo, mohol som kedykoľvek telefonovať niekomu z CVČ a oni sa postarali o odstánenie poruchy. Som rád že som svoju dobrovoľnícku službu strávil práve tu a chcem poďakovať všetkým, ktorí boli akokoľvek zapojení do procesu môjho pobytu. Bola to pre mňa  čarovná skúsenosť a odporúčam ju každému.

© 2024 | Centrum voľného času | SiteMap  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist