Annika Theyssen / Germany

Ahoj!
My name is Annika Theyssen, I am 18 years old and I´m volunteer from Germany in cvč. I live in Remscheid, a smaller town close to Cologne in the west of Germany.
I finished school last year and after this I decided to do a voluntary service abroad because I wanted to gain some new experiences.
I´m interested in other cultures and languages and thought that a voluntary service would be the best chance work together with people of another culture, to get to know their habits and learn their language.

In my freetime I do horse riding and kick boxing and I like to travel a lot. I like to work with children and youth and already have some experience in this. That´s why I chose to come to cvč.
In general Slovakia is very interesting for me because I´ve never been here


Ahoj!
Volám sa Annika Theyssen, mám 18 rokov a som dobrovoľníčka z Nemecka v cvč. Pochádzam z Remscheidu z malého mesta blízko Kolína na západe Nemecka.
Dokončila som školu minulý rok a po tom som sa rozhodla robiť dobrovoľnícku službu do zahraničia pretože som chcela získať nejaké nové zážitky.
Zaujímam sa o iné kultúry a jazyky a myslela som, že dobrovoľnícka služba je najlepšia šanca pracovať spolu s ľuďmi z inej kultúry, zoznámiť sa s ich zvykmi a učiť sa ich jazyk.
Vo voľnom čase jazdím na koni a robím kickbox a rada cestujem. Rada pracujem s deťmi a mladými a už mám nejaké skúsenosti a preto som si vybrala cvč.
Vo všeobecnosti je Slovensko veľmi zaujímavá krajina, pretože som tu nikdy predtým nebola a ani som nevedela veľa o krajine a jej ľuďoch.


 

© 2024 | Centrum voľného času | SiteMap  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist