Margareta Geci – Chorvátsko

Margareta Geci – Chorvátsko
Volunteering , and how i became a part of it.

Everything that happens, happens with good luck and good riddance, and that was also the case with me....
EVS was, first of all, an inspiring experience. All the way along, from the beginning till the end of this ‘surreal’ journey, i have met the dearest and kindest people, and made permanent friendship with many of them. EVS enabled me to continue, endure and engage volunteering missions and EU projects.It seems as EVS gave me infinitive possibilities for further self-developement and work enthusiasm .Therefore, i am very grateful.
What i have learned is to be an open, flexible, honest and hardworking person, far away from home, surrounded with people i just met...But when you dig deeper , you find out the true connection with the people that surround you, free of your fears, boundaries and everything that confines you…
Thank You, Stara Lubovna, for giving me the chance to achieve that. To be proud of who i am and liberated from my doubts and fears, while giving me chance to implement my knowledge for the benefit of others...Priceless...My new family…
So without any doubt, i recommend anyone who has a slight sense of volunteering in his/her soul to go ahead and be what you are supposed to be. A Human being that will grow and help others grow as well!
With Love,
Margareta Geci

Margareta Geci
Dobrovoľníctvo, a ako som sa stala jeho súčasťou.

Všetko, čo sa stane, stane sa pre niečo a má to pre nás význam, a to bol tiež môj prípad ....
EDS bola pre mňa v prvom rade inšpirujúcim zážitokom. Celú dobu od začiatku do konca tejto mojej "surrealistickéj" cesty, som sa stretala s najdrahšimi a najmilšími ľudmi, vytvorili sme trvalé priateľstvo s mnohými z nich. EDS mi umožnilo pokračovať, vytrvať a zapojiť sa do dobrovoľnej misie v EÚ projekte. Vyzerá, že EDS mi dala základ možnosti do ďalšieho môjho a entuziasmus pre prácu. Preto, som veľmi vďačná.
Naučila som sa byť otvorenou, flexibilnou, úprimnou a pracovitou osobou, ďaleko od domova, obklopená iba ľuďmi ktorých som sa stretla ... Ale keď sa hlbšie zamyslím, zistujem že som nadobudlá pravé vzťahy s ľuďmi, ktorí ma obklopovali, bez obáv, hraníc a všetkého čo nás môže v živote obmedzovať ...
Ďakujem, Stará Ľubovňa, že si mi dala šancu dosiahnuť, aby som bola hrdá na to kto som, oslobodená od svojích pochybnosti a obáv. Dala si mi šancu realizovať svoje vedomosti v prospech druhých ... K nezaplateniu ... Moja nová rodina ...
Takže bez akýchkoľvek pochybnosti, odporúčam každému, kto má zmysel pre dobrovoľníctvo vo svojej duši ísť dopredu a byť tým, čím chce byť. Ľudská bytosť, ktorá bude rásť a pomáhať ostatným rásť rovnako!
S láskou,
Margareta Geci

© 2024 | Centrum voľného času | SiteMap  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist