Till Martin Hoffmann /Germany

Ahoj,
A half a year ago, I was sitting in my room at home and was thinking about my expectations for my year in Stará Ľubovňa. So many things will change but wait I want to start a the beginning. My name is Till Hoffmann, coming from Germany and 20 years old. I don’t want to explain all my past but after I finished High school I decided to begin my own life in a totally different culture and society. “Slovakia” a country in the heart of Europe and almost no imagination of it in my head.
A perfect place to go!
When I arrived hear a lot of thing actually changed. From German to Slovak, from my city Dortmund with 600000 citizens to Stará Ľubovňa with 15000 citizens, from a house to a small flat, from family to roommates and many other things. It was great!!!
From the beginning on I tried to use the time. I started to travel early, met new people and learned the language. There was no time to get homesick.
About my work? Well, from the beginning on it was obvious that I have to teach my mother tongue, German. I am also in sport club, swimming, English and Romaclub active. At the beginning it took a long time to prepare my German lesson but after few months I got routine. It makes a lot of fun to teach the teenagers and adults. To give or to help in clubs is not the only task. I help to organize events and do presentations about my country in schools. At work is a very comfortable and good atmosphere between the workers.
During my stay I try to fulfill the sense of this project, get in contact with local people and talk with them about problems and good things in Slovakia and also my home country. It is very interesting for me to see how my view of this country changed during the time. I could gain deeper impressions and it becomes more and more a new home for me.
During my travels through half of Slovakia a met a lot of volunteers from all over Europe, local people and people from all over the world. I had nice conversations and got insights into different cultures.
My expression of Slovak cities. Slovakia has a lot of nice cities like Bardejov, Košice, Banska Stiavnica, Banská Bystrica, Prešov, Bratislava or Kežmarok . Especially in Slovak cities are the beautiful centers and sometimes a nice castle little bit outside. The area around the centers is marked from the communistic area with communistic blocks.
Also nature in Slovakia is magnificent. It is not necessary to go far away. The surrounding in Stará Ľubovňa with castle and the Lesopark is amazing. Also trips to the “Slovak Paradise” and High Tatra are really recommendable.
Back to Stará Ľubovňa. Stará Ľubovňa is nice little town with few bars and a disco. On weekends, students from the University cities Košice and Prešov come home to there families and bring life in the bars. But I have to say, that for me, a person from a big city, it is necessary to move somewhere after two weeks and discover new things.
I hope I could give you some impressions about my life here in Slovakia. When you decided to make a EVS, take the chance and come to Slovakia. The time is now!!!


Ahoj,
Pred polrokom som sedel vo svojej izbe a rozmýšľal som osvojích očakávaniach od roka, ktorý strávim v Starej Ľubovni. Tak veľa veci sa zmení, ale počkajte, chcem začať od začiatku. Volám sa Till Hoffmann, prišiel som z Nemecka a mám 20 rokov. Nechcem tu opisovať celú moju minulosť, ale po ukončení strednej školy som sa rozhodol začať svoj život v úplne inej kultúre, na „Slovensku” v srdci Európy , v krajine o ktorej som nemal ani predstavu. Perfektné miesto na spoznávanie!
Keď som prišiel sem, veľa vecí sa zmenilo. Z Nemecka na Slovensko, z môjho mesta Dortmund z 60 000 obyvateľmi do Starej Ľubovne s 15 000 obyvateľmi, z rodinného domu do malého bytu, od rodiny k spolubývajúcim, a veľa iných veci. Bolo to super !!! Hneď od začiatku som sa snažil využiť čas. Začal som cestovať, skoro som spúznal nových ľudí a naučil sa jazyk. Nebol čas na to, aby som smútil za domovom.
A moja práca? Tak dobre,. Už na začiatku bolo zrejme, že budem učiť môj materinský jazyk – Nemčinu. Pomáham tiež v Športovom klube, Plaveckom klube, Angličtine a pri organizovaní aktivít v Roma klube. Na začiatku som strávil veľa času pri príprave na klub Nemeckého jazyka, ale po niekoľkých mesiacoch je to pre mňa rutina. Je pre mňa zábavne učiť nemčinu mládež a dospelých. Práca v kluboch nie je jedinnou mojou činnosťou. Pomáham organizovať podujatia a robím prezentácie mojej krajiny na školách. V práci je veľmi pohodová a dobrá atmosféra medzi pracovníkmi. Počas môjho pobytu tu, sa snažím zmysluplne využiť svoj projekt. Byť v kontakte s miestnými ľuďmi, rozprávať s nimi o ich problémoch, ale aj dobrých veciach na Slovensku a tiež v mojej krajine. Získavam hlbšie poznatky a čím ďalej tým viac sa Slovensko stáva pre mňna druhým domovom.
Počas môjho cestovania po Slovensku som stretol veľa dobrovoľníkov z celej Európy, miestných ľudí a ľudí z celého sveta. Absolvoval som pekné a zaujímavé rozhovory s nimi a spoznal som rôrne kultúry.
Moje postrehy o Slovenských mestách. Slovensko má veľa pekných miest ako Bardejov, Košice, Banská Štiavnica, Banská Bystrica, Prešov, Bratislava, alebo Kežmarok. Mimoriadne zaujímavé a prekrásne sú centrá miest a niekedy pekné historické hrady neďaleko od nich. Lokality okolo centier miest tvoria obchody a bytové domy z obdobia totality . Okolie Starej Ľubovne, hrad a Lesopark su čarovné miesta. Výlety do Slovenského raja a Vysokých Tatier môžem naozaj každému doporučiť.
A teraz späť do Starej Ľubovne. Je to pekné malé mestečko s niekoľkými barmi a disko – barom. Cez víkendy sa tu vrácajú študenti z Prešova a Košíc k svojim rodinám a prinesú život do barov. Ale musím povedať, že pre mňa, človeka z veľkého mesta, je potrebné vycestovať niekde každé dva týždne a objavovať nové veci. Dúfam, že som vám priblížil môj život na Slovensku. Ke´d sa rozhodnete byť dobrovoľníkom, využite šancu a podte na Slovensko. Teraz je ten správny čas!!!

 

© 2024 | Centrum voľného času | SiteMap  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist