O projekte

Priatelia z OHP, Nowy Sacz (Poľsko) organizovali prípravné stretnutie k medzinárodnému projektu s názvom „Voda a my“, ktorého sme sa zúčastnili aj my. Prípravné stretnutie sa uskutočnilo 20.2.2019 v Nowom Saczi. Lídri skupín a zástupcovia mládeže z Poľska, Slovenska, Arménska a Ruska diskutovali a pripravovali program mládežníckej výmeny, ktorá sa bude venovať ochrane životného prostredia a poukazovať na využívanie vody. Táto téma je stále aktuálna a sme veľmi radi, že sa môže aj CVČ spolupodieľať na tomto krásnom projekte. Mládežnícka výmena sa uskutoční v marci 2019 a zúčastní sa jej 32 mládežníkov (16-20rokov) zo štyroch krajín.
Prípravnú návštevu ako aj mládežnícku výmenu financuje európsky program na podporu mládeže, Erasmus +.