O projekte Doing2Learn – Učiť sa prostredníctvom aktivít

Organizátor: Martha - Fínsko

Partneri: APoWer - Rumunsko, Eduate.eu - Nemecko, Bangor University - Wales - Anglicko, Cramars - Taliansko, Centrum voľného času - Slovensko

Trvanie: 1. november 2008 - 30.september 2010

Účastníci: obyvatelia mestá Stará Ľubovňa a jeho okolia nad 50 rokov cca 30

Cieľom projektu je:
- hosťovanie modulových kurzov na mnohojazyčnej web-platforme
- využívanie webovej platformy pre výmenu názorov, na vybudovanie partnerstiev a rozvoja trans-regionálnejvzdelávacej siete
- účasť na európskom vzdelávaní „ Víkend zameraný na rozvoj šírenia myšlienky spolupráce a rozvoj pozitívneho pohľadu na iné kultúry, jazyky" na univerzite - Wales v UK
- aktívne pokračovanie študujúcich vzdelávať sa v rámcivlastnej komunity
- učenie sa prostredníctvom internetu
- využívanie nových technológií pre osobnostný rozvoj účastníka
- získanie praktických zručnosti IKT prostredníctvom neformálneho vzdelávania

Kontakt: http://www.doing2learn.eu