O projekte

Nový pohled je projekt, ktorého cieľom je vytvoriť partnerstvo medzi našim CVČ a kadaňskou organizáciou RADKA o.s. Od 9.11. do 13.11.2015 sa 4 zamestnanci CVČ zúčastnili stáže v Kadani, v rámci ktorej navštívili aj hodinu hudobnej školy Yamaha, DDM v Kadani, miestnu tanečnú školu, babyplávanie, aquaaerobic, Materské centrum, absolvovali aj turistiku po okolí a návštevu Kúpeľného mesta Karlovy Vary. Pekným vyvrcholením stáže bola návšteva divadelného predstavenia Dífčí válka, ktoré zrealizovalo miestne ochotnícke divadlo.
O dva týždne neskôr, v dňoch 23.11. až 27.11.2015, recipročne, 4 pracovníčky organizácie RADKA navštívili Starú Ľubovňu. Počas ich stáže sa zúčastnili, okrem iného, aj stretnutia mládežníckeho parlamentu, výučby angličtiny v materskej škole, navštívili plavecký krúžok, kariérne poradenstvo, Dom sv. Anny a v neposlednom rade sa zúčastnili aj Dňa dobrovoľníkov a absolvovali pešiu túru vo Vysokých Tatrách.
Tento projekt pokračuje aj do budúcna. Už na jar roku 2016 by sa mali znova 4 zamestnanci vybrať na stáž do Kadane a následne CVČ zorganizuje stáž pre kadaňskú organizáciu.
Webová stránka organizácie RADKA o.s. je www.radka.kadan.cz