1 spoločné stretnutie N.Sacz – Stará Ľubovňa– 8.3.2010

Stretnutie zástupcov mládežníckych parlamentov z Noweho Saczu a Starej Ľubovne, sa konalo v Centre voľného času v Starej Ľubovni. Cieľom stretnutia bolo zhodnotenie dosiahnutých výsledkov v rámci projektu Rozuzlenie grafickou aj ústnou formou, ktorý podporuje grantový program EU Mládež v akcii a taktiež aj vďaka ukazovateľom úspešnosti sa podporil návrh aktivít ďalšej spolupráce na rok 2011.