O projekte Krátka dlhá cesta - aká bude tá Tvoja?

Centrum voľného času v spolupráci s pracovníkmi Nadácie Milana Šimečku a Dokumentačného strediska pre holokaust predstavuje osobný príbeh Fedora Gála, ktorý sa narodil v Terezíne www.kratkadlouhacesta.cz

Termín: 1.07.2011 - 31.12.2011

Cieľ:
- kreatívnou formou vzdelávať mladých ľudí vo veku 14 - 17 rokov v oblasti histórie ( II. sv. vojna Holokaust), ľudských práv, so zámerom eliminovať xenofóbne a diskriminačné správanie k menšinám všeobecne.
- 10 premietaní filmu Fedora Gála spojené s tvorivými dielňami približujú mladým ľuďom negatívne dôsledky II. svetovej vojny, zároveň ich vedú k hlbšiemu spoznaniu vlastnej národnostnej kultúry, stimulujú k dialógu o občianstve, participácii, ľudských práv, etnickej a kultúrnej identite, národného povedomia, multikulturalizmu a prehlbujú kultúrnu identitu príslušníkov národnostných menšín.
- zachovanie a ctenie si národnostných menšín a kultúr.
- vypracovanie prác na základe filmu pod odborným vedením pedagógov, výstava prác a spracovanie publikácie k danej téme.

Premietanie filmu Krátka dlhá cesta. Aká bude tá Tvoja? a následne stretnutia a diskusia s účastníkmi sa uskutočnia:

14.11. - 15.11.2011 OBČIANSKE ZDRUŽENIE KERIC ČADCA
16.11.2011 RCM KOŠICE
16.11. - 18.11.2011 CVČ STARÁ ĽUBOVŇA
21.11.2011 CVČ ŽIAR NAD HRONOM
28.11. - 29.11.2011 JUNIOR CVČ BANSKÁ BYSTRICA
30.11.2011 RADA MLÁDEŽE ŽILINSKÉHO KRAJA, ŽILINA
30.11.2011 CVČ ROŽŇAVA
01.12.2011 RADA MLÁDEŽE ŽILINSKÉHO KRAJA, ŽILINA
01.12.2011 ICM HUMENNÉ

"Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - program Kultúra národnostných menšín 2011"