O projekte

O projekte

Vyšehradská zóna príkladov dobrej praxe – pod týmto názvom sa skrýva medzinárodná spolupráca 5 inštitúcii členov V4 a Ukrajiny. Súčasťou aktivít v termíne od 1.10.2018 do  30.5.2019 je vzdelávanie a budovanie kapacít participácie na miestnej úrovni, výmena príkladov dobrej praxe a dialóg medzi samosprávou, školami a rodinami.

Prostredníctvom konferencie, prezentácie inštitúcií a ich aktivít, zdieľaním osvedčených príkladov dobrej praxe, workshopov, filmov a diskusií o práci s mládežou majú zástupcovia z Domu deti a mládeže vo Vratimove, CVČ v Starej Ľubovni, OHP z Noweho Saczu, PADIJUN z Užhorodu a Dobrovoľníckeho centra Nem adom fél alapítvány (NEL ADOM FEL ALAPÍTVÁNY) v Budapešti ukázať, vymieňať informácie  a zdieľať dobré skúsenosti z praxe.

V dňoch 20.-25.1.2019 sa uskutoční v Nowom Saczu medzinárodný seminar zameraný na hľadanie námetov, zdieľanie osvedčených postupov pomoci mladým ľuďom v problémových situáciách. Hlavných partnerom projektu je OHP Nowy Sacz http://www.malopolska.ohp.pl/pl/6255/192144/DOBRE_WYSZEHRADZKIE_PRAKTYKI_W_NOWYM_SACZU.html

Projekt je financovaný Vyšehradským fondom https://www.visegradfund.org/