O projekte Dobrovoľníctvo na druhú

Termín: 1.07.2011 - 31.12.2011

Ciele:
- zvýšenie povedomia o dobrovoľníctve na lokálnej úrovni.
- ukázať dobré príklady z činnosti mladých dobrovoľníkov v rámci Európskej dobrovoľníckej služby
- 21.-24.9.2011 seminár pre 30 zástupcov OZ, organizácií a inštitúcií pracujúcich s deťmi a mládežou, zameraný na výmenu skúsenosti , kampaň o dobrovoľníctve a propagáciu dobrovoľníctva medzi žiakmi ZŠ a SŠ
- vydanie publikácie „ Dobrovoľníctvo na druhú v CVČ Stará Ľubovňa" životné príbehy mladých ľudí, ktorí pôsobili v CVČ ako dobrovoľníci v predchádzajúcich rokoch
- 6.12.2011 Deň dobrovoľníkov CVČ

Účasť: Slovensko, Francúzsko, Španielsko, Turecko, Lotyšsko, Nemecko, Belgicko, Portugalsko.

Projekt podporený MŠVV a Š SR , PROGRAMY ADAM