Prípravné stretnutia - 14.7.2010

Mládežníci, zástupcovia z Mládežníckeho parlamentu Stará Ľubovňa sa stretli na prípravnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 14.7.2010 v priestoroch Centra voľného času v Starej Ľubovni za účelom oboznámenia sa s jednotlivými plánovanými aktivitami v rámci projektu Pod jednou strechou, ktorý bol podporený MŠ SR. Mladí rozdiskutovali a zhodnotili obsah projektu, ktorý sa má zrealizovať a navrhli predbežný strategický plán. Oboznámili sa s finančnými položkami a pripravili základné informácie o projekte, ktoré sú zverejnené na www.cvc.sk

Prípravné stretnutia v rámci projektu Adam 2 pokračovali dňa 6.9.2010 a 7.9.2010 v priestoroch Centra voľného času v Starej Ľubovni za účelom lepšieho organizačného zvládnutia pripravovanej aktivity s názvom Prezentácia činnosti mládežníckeho parlamentu na ZŠ a SŠ v meste Stará Ľubovňa. V malých skupinách si rozdiskutovali systém práce, dohodli sa na podaní základnej informácie ústnou aj písomnou formou o plánovanej aktivite a rozdelili si úlohy, zabezpečili si technický a pracovný materiál. Dohodli si osobné stretnutie s riaditeľmi škôl a oboznámili im plánovanú aktivitu na zviditeľnenie mládežníckeho parlamentu a na prilákanie nových členov, zástupcov jednotlivých škôl.