Together for Rural Youth Entrepreneurship – Srbsko

V rámci medzinárodnej spolupráce s organizáciou Volonter zo Srbska sa v dňoch od 6. mája do 13. mája pracovníci centra voľného času zúčastnili medzinárodného projektu v Srbsku pod názvom „Together for Rural Youth Entrepreneurship“ . Do projektu bolo zapojených 10 krajín (Srbsko, Rakúsko, Fínsko, Estónsko, Bosna a Hercegovina, Rumunsko, Albánsko, Česká republika, Macedónsko a Slovensko). Cieľom projektu bolo priblížiť problematiku nezamestnanosti mladých ľudí z rôznych krajín Európy zástupcom ostatných participujúcich krajín. Aktivity boli vedené prostredníctvom diskusií, konverzácií, skupinových prác a pod. Účastníci si vymenili skúsenosti medzi sebou, učili sa nové metódy v neformálnom vzdelávaní, ktoré môžu využiť vo svojej práci a pri ďalších projektoch.