O projekte

Nie je nám to jedno!
Prostredníctvom Národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, majú mladí ľudia možnosť aktívne sa zapojiť do prípravy a prieskumu potrieb mladých ľudí ( získavanie podkladov) k spracovaniu strategických dokumentov pre prácu s deťmi a mládežou v meste Stará Ľubovňa. Do prípravy strategického dokumentu sa môžu zapojiť všetky organizácie, ktoré pracujú s mládežou a pre mládež, neformálne skupiny mladých ľudí, občianske združenia, verejné inštitúcie a školy.