O projekte

Medzinárodná výmena mládeže
Termín:
25.8. - 1.9.2012
Organizátor: ADEPE Associação para o Desenvolvimento de Peniche
Miesto: Peniche Portugalsko
Účastníci: Mladí ľudia z Portugalska, Švédska, Španielska, Grecka a Slovenska

„Beat generations" má názov multilaterálnej výmeny mládeže, ktorá sa uskutoční v dňoch do 25.augusta do 1.septembra 2012 v primorskom mestečku Peniche v Portugálsku. Strentutie mladých ľudí zo Švédska, Grécka,Portugalska,Španielska a Slovenska bude zamerané na neformálne vzdelávanie prostredníctvom umenia a remesiel, podporu európskej spolupráce a podporu integrácie mladých ľudí s nedostatkom príležitosti, pomoc mladým ľuďom rozvíjať sociálne a osobné schopnosti a zručnosti.
CVČ zastúpujú mladí ľudia členovia FS Vrchovina.