Školenie pre zástupcov MP z Prešovského kraja - 15.-16.10.2010

Víkend trochu inak.

Boli to dva veľmi príjemne strávené a zaujímavé dni, keď sme tak trochu unikli zo všednej reality, a namiesto klasickej víkendovej zábavy sme prijali ponuku naučiť sa niečo nové, vylepšiť úroveň našich komunikačných schopností a spoznať nových ľudí. Áno, aj my mladí ľudia máme čoraz väčší záujem zúčastňovať sa neformálneho vzdelávania prostredníctvom hravých aktivít a vzájomného spoznávania sa. Členovia mládežníckych parlamentov mesta Stará Ľubovňa, Poprad a Prešov sa preto stretli pod jednou strechou vo Vyšných Ružbachoch 15. - 16. októbra 2010 na školení, ktoré zorganizoval Mládežnícky parlament Stará Ľubovňa v spolupráci s Centrom voľného času v rámci projektu Pod jednou strechou. Pomocou aktivít dvoch školiteľov, ktoré sme hravo zvládli, sa nám podarilo získať cenné rady do života ako lepšie komunikovať s ľuďmi aj pri organizovaní rôznych akcií a podujatí v našom meste. Niektorí z nás dokonca v sebe objavili skrytý talent alebo nadviazali kontakty s novými ľuďmi, s ktorými spolupráca v budúcnosti bude určite užitočnou skúsenosťou do života. A čo dalo toto školenie mne? Mala som možnosť lepšie spoznať aj členov nášho parlamentu, čo som patrične využila a som za to vďačná. Tiež som si pochutnala na dobrom jedle. A pritom som sa utvrdila v tom, akým smerom sa chcem v budúcnosti uberať. No hlavne to bolo o zábave, smiechu a novej skúsenosti. Hoci som po návrate mala hlavu úplne presýtenú vedomosťami, až ma bolela, zistila som, že víkend možno stráviť aj inak ako v bare pri pive. Tak generácia naša, sme tu na to, aby sme sa učili a niečo zmenili, pretože život nám ponúka neobmedzené možnosti. Je to len na nás. Hor sa do toho! /Natália Špesová/