Okrúhle stoly - 29.9.2010

Dňa 29.9.2010 sa stretli zástupcovia mládežníckeho parlamentu spolu s prizvanými hosťami na podujatí Okrúhle stoly, medzi ktorými boli poslanci mestského zastupiteľstva, taktiež aj primátor Mesta Stará Ľubovňa RNDr. Valent Jaržembovský. Diskusia sa viedla v otvorenom a konštruktívnom duchu. Odpovede týkajúce sa problémoch mladých boli kladné, záporné a v niektorých prípadoch aj neurčité. Návrh zo strany mesta padol na predbežné získavanie mladých do jednotlivých komisií, taktiež chce podporiť pomoc pri kultúrnych podujatiach v nasledujúcom kalendárnom roku. Vytvoril sa komunikačný most medzi mladými a samosprávou, poukázalo sa na problémy mladých a nastolili sa možnosti ďalšej spolupráce.