O projekte

Aj mladí ľudia z CVČ vo Svite v spolupráci s CVČ v Starej Ľubovni, Domom detí a mládeže v Lanškroune a Českej Třebovej a Mládežníckym parlamentom mesta Stará Ľubovňa majú možnosť prostredníctvom spoločných aktivít a stretnutí získavať skúsenosti, ako vytvoriť mládežnícky parlament.
Cieľom projektu je podporiť aktívne občianstvo mladých ľudí. Prostredníctvom diskusií, informačných podujatí a stretnutí chceme motivovať mladých ľudí, aby sa aktívne zapojili do spoločenského, sociálneho a občianskeho života v meste v ktorom žijú.
Od januára 2014 do septembra 2014 si mladí ľudia vo veku 13 – 20 rokov vyskúšajú ako viesť panelovú diskusiu, zorganizovať mládežnícky ples, rokovať so samosprávou za okrúhlym stolom, spolupodieľať sa na príprave stratégie v oblasti práce s mládežou a pripraviť zaujímavé aktivity pre vrstovníkov.