Okrúhle stoly s poslancami MsZ - 8.12.2010

Dňa 8.12.2010 sa stretli zástupcovia mládežníckeho parlamentu spolu s prizvanými hosťami na podujatí Okrúhle stoly, medzi ktorými boli poslanci mestského zastupiteľstva diskusné fóra s kandidátmi na post primátora. V rámci stretnutia, každý poslanec mestského zastupiteľstva dostal rovnaký priestor a vyjadril sa tak k daným témam, ktoré mladých ľudí zaujímali.
Okruhy tém diskusných fóra:
- Aktívne občianstvo a participácia mládeže na miestnom živote
- Tvorba a realizácia mládežníckej politiky
- Podpora mládeže zo strany miestnej samosprávy
- Mladí ľudia a sociálna oblasť (zamestnanosť, bývanie, podpora mladých rodín...)
Diskusia sa viedla v otvorenom a konštruktívnom duchu. Odpovede týkajúce sa problémoch mladých boli kladné, záporné a v niektorých prípadoch aj neurčité.
V nasledujúcom kalendárnom roku,nám ponúkli spoluprácu v odborných komisiách.