O projekte Pod jednou strechou

Názov projektu: POD JEDNOU STRECHOU

Organizátor: Centrum voľného času, Stará Ľubovňa, Slovensko

Partner: Mládežnícky parlament mesta Stará Ľubovňa

Trvanie: 1.7.2010 - 31.12.2010

Účastníci: Mladí ľudia vo veku 13 -30 rokov cca 30

Cieľom projektu je:
Zrealizovať aktivity na vytvorenie subsiete a rozvoja ďalšej spolupráce žiackych a študentských mládežníckych parlamentov prostredníctvom prípravných stretnutí, prezentácií na školách, školeniami, čím sa zvýši záujem ľudí pracovať v parlamente. V prvej časti realizácie sa zameriavame na prípravu a prezentácie aktivít Mládežníckeho parlamentu na podporu jeho činnosti, zvýšenie záujmu mladých ľudí o aktivity a činnosť parlamentu a oslovenie novej mladšej generácie. V druhej časti sa uskutočnia stretnutia mládežníckych parlamentov na výmenu skúseností a nových nápadov. Taktiež chceme prispieť k spoločensko - kultúrnemu vyžitiu mladých ľudí v našom meste a to zorganizovaním stredoškolského večierku : „Bavme sa spolu".

Projekt podporený:
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SR
OBDOR DETÍ A MLÁDEŽE
VÝZVA Č. ADAM2-2010/3/D