Mám svoj štýl - VajkreS verzus folklór

Mesto Stará Ľubovňa, Centrum voľného času a Mládežnícky parlament mesta Stará Ľubovňa boli organizátormi aktivity pre mladých s názvom VAJKRES VERZUS ĽUDOVÝ TANEC, v rámci projektu ROZUZLENIE, ktorý podporil grantový program Mládež v akcii. Dňa 16.11.2009 vo večerných hodinách sa v Centre voľného času v Starej Ľubovni otvorili dvere pre všetkých, ktorí o to prejavili záujem. Cieľom tejto aktivity bolo zvýšenie sebaistoty pri komunikácii s verejnosťou i médiami a posilnenie sebavedomia v ďalšom pôsobení známej hip-hopovej skupiny s názvom Vajkres pod vedením Dávida Furtkeviča a skupiny ľudového tanca prednášateľky Františky Marcinovej, ktorí nám nielen v diskusii ale aj prakticky predviedli znalosti a tréning brilantného zvládnutia každej situácie, správneho postoja a vystupovania na verejnosti. FOTOGALÉRIA