Pracovné stretnutie k zabezpečeniu pilotného projektu

V dňoch 8.-9.septembra sa uskutočnilo za prítomnosti Fedora Gála pracovné stretnutie k zabezpečeniu pilotného projektu Krátka dlhá cesta. Aká bude tá Tvoja ?, ktorý bol podporený Úradom vlády SR. Cieľom pracovného stretnutia bola projekcia filmu Fedora Gála Krátka dlhá cesta a následne pracovný workshop zameraný na hľadanie spoločných metód ako tento film predstaviť mladým ľuďom. Do projektu sa zapojili CVČ z Rožňavy, Žiaru nad Hronom, ICM Humenné, RCM Košice, Junior CVČ Banská Bystrica, Regionálna rada mládeže Žilinského kraja, Gymnázium Revúca, Slovanské súkromné gymnázium Bratislava, Občianske združenie KERIC Čadca. V mesiacoch október až november 2011 prebehnú v zúčastnených organizáciách projekcie filmu Krátka dlhá cesta a následne diskusie so zúčastnenými študentmi na tému participácia, ľudské práva, menšiny, II. svetová vojna.
Viac informácii o filme môžete získať na www.kratkadlouhacesta.cz