Prezentácia činnosti mládežníckeho parlamentu ZŠ a SŠ - 8.-10.9.2010

Nový školský rok, priniesol aj nový začiatok. Centrum voľného času a Mládežnícky parlament Stará Ľubovňa, boli organizátormi prezentácie činnosti mládežníckeho parlamentu, ktorá sa konala v dňoch 8.- 10. septembra 2010 na štyroch ZŠ a troch SŠ v meste Stará Ľubovňa. Prvotná informácia spomínanej aktivity na školách sa zabezpečila osobným stretnutím s riaditeľmi základných a stredných škôl, dohodli sa podmienky, technický a pracovný materiál na priamu realizáciu. V rámci projektu ADAM 2, s názvom Pod jednou strechou, ktorý podporilo Ministerstvo školstva SR sa realizovala prezentácia činnosti parlamentu, ktorý funguje od roku 2006 pre všetky deti a mládež, ktorí o to prejavili záujem. 332 účastníkov napínalo uši a mali zvedavé otázky. Cieľom tejto aktivity bolo zviditeľniť mládežnícky parlament, prilákať nových členov - zástupcov jednotlivých škôl, ktorí chcú aspoň trošku zmeniť dianie v našom meste svojou aktívnou sebarealizáciou. Oboznámenie sa s cieľom programu, základnými informáciami o mládežníckom parlamente o jeho už zrealizovaných aktivitách sa mohli dozvedieť mladí inovatívnou formou. Členovia parlamentu si osvojili postupy a zručnosti, ktoré umožnili spoluprácu medzi mladými. Naučili sa pasívne aj aktívne komunikovať na verejnosti a koordinovať toto stretnutie, zdravo si posilnili svoju kvalitu osobnosti.