Už sa udialo

Už sa udialo . . .
25. - 26.01.2014 Parlamentné zaujímavosti vo Svite na Slovensku
Stretnutia sa zúčastnili mladí ľudia zo Starej Ľubovne, Lanškrouna , Českej Třebovej z ČR a hostitelia zo Svitu. Cieľom stretnutia bolo prediskutovať, akým spôsobom budú napĺňať jednotlivé ciele projektu. Poradiť sa, aké aktivity budú organizovať a prerozdeliť si zodpovednosť za realizáciu projektu.

Január a Február 2014
Uskutočnenie mládežníckych plesov.

02.- 03.03.2014 Zasadnutie mládežníckeho parlamentu v Českej Třebovovej v Českej republike
Cieľom stretnutia bolo zoznámiť sa s možnosťami mladých ľudí v Českej Třebovej a podeliť sa so skúsenosťami ako založiť parlament , ako oslovovať mladých ľudí. Zároveň boli pripravené teambuldingové aktivity.