Prípravná návšteva + druhé stretnutie partnerov

Projekt Rozuzlenie
Akcia 1 - Mládež pre Európu
Podakcia 1.3 - Projekty mládežníckej demokracie


Zástupcovia z mládežníckeho študentského parlamentu a samospráv 4 partnerských strán z Noweho Targu, Noweho Saczu, Kežmarku a Starej Ľubovne sa stretli vďaka podpore grantového programu Mládež v akcii, na prípravnom pracovnom stretnutí k projektu Rozuzlenie dňa 11.2.2009 o 9.00 h v priestoroch Centra voľného času v Starej Ľubovni, ktoré je aj jeho koordinátorom. Zúčastnené strany sa dohodli na akčnom plánovaní a realizácii jednotlivých častí aktivít, ktoré budú organizované od 1.2.2009 - 1.5.2010 v priebehu 14 mesiacov v mestách partnerstiev a priamo v Starej Ľubovni na základe prijatého spoločného plánu. Cieľom projektu je aktivizovať spoluprácu medzi mládežníckymi, študentskými parlamentmi a samosprávou zúčastnených miest. Nájsť spoločné riešenia pri aktívnej účasti mladých ľudí na živote mesta. Vďaka spoločným aktivitám, chceme prelomiť bariéru nezáujmu mládeže o veci verejné, vytvoriť priestor pre dialóg medzi samosprávou a mladými ľuďmi, rozdiskutovať a tvoriť konkrétne návrhy riešenia na lokálnej a európskej úrovni, na základe výmenných skúseností dobrých príkladov, ponúknuť možnosti mladým ľuďom, aby sa aktívne podieľali na verejnom demokratickom živote. V rámci tohto projektu sa obyvatelia Starej Ľubovne môžu tešiť napríklad na tieto aktivity - Deň pre moje mesto, Kilo, ďalej to budú konferencie, panelové diskusie , workshopy, koncerty, okrúhle stoly a pod... /text: Mgr. Zuzana Pekárová/

Druhé stretnutie partnerov projektu Rozuzlenie

Druhé stretnutie partnerov projektu Rozuzlenie sa uskutočnilo dňa 12.5.2009 o 11.00 h v priestoroch Centra voľného času Stará Ľubovňa. Cieľom tohto stretnutia bolo zhodnotenie zrealizovaných aktivít partnerských miest - Kežmarok, Stará Ľubovňa, Nowy Sacz a Nowy Targ, prostredníctvom zástupcov mládežníckych parlamentov a samospráv. Konzultovali sme aj ďalšie plánovanie spoločných aktivít na rok 2009 /text: Mgr. Zuzana Pekárová/