O projekte Rozuzlenie

Organizátor: Centrum voľného času, Stará Ľubovňa Slovensko

Partneri: Mesto Stará Ľubovňa, Kežmarok - Slovensko, Mesto Nowy Sacz, Nowy Targ - Poľsko, Mládežnícke parlamenty - Stará Ľubovňa, Kežmarok, Nowy Sacz, Nowy Targ

Trvanie: 1.2.2009 - 1.5.2010

Účastníci: Mladí ľudia vo veku 13 -30 rokov cca 40

Cieľom projektu je:
Naučiť mladých ľudí spolupracovať a aktívne sa podieľať na vytváraní demokratickej spoločnosti, aktivizovať sa pri dôležitých rozhodnutiach týkajúcich sa mladých ľudí v rámci samosprávy. Aktivity budú realizované na základe prijatého spoločného plánu aktivít partnerských miest a zástupcov mládežníckych a študentských parlamentov. Týmto projektom chceme prelomiť bariéru nezáujmu mládeže o veci verejné, vytvoriť priestor na vyjadrovanie sa a riešenie potrieb mladých a potrieb samospráv. Chceme zosieťovať skupiny mladých ľudí partnerských miest, mládežníckych organizácií a verejných činiteľov pracujúcich s mládežou, ktorí by mali rozdiskutovať prostredníctvom panelových diskusií témydobrovoľníctvo, participácia, demokracia a vytvoriť konkrétne návrhy riešenia problémov mladých ľudí na lokálnej úrovni. Na základe výmeny skúseností, ponúknuť možnosti mladým ľuďom na aktívne podieľanie sa podieľali na verejnom demokratickom živote vo svojom meste.