O projekte

O projekte: Centrum voľného času s Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Starej Ľubovni spolu s Asociáciou CVČ SR, Sekciou kontroly a prevencia korupcie Úradu vlády SR v mesiacoch jún- december 2016 budú realizovať projekt s názvom PREVENCIA KRIMINALITY V CENTRÁCH VOĽNÉHO ČASU. Cieľom projektu je skvalitňovanie prevencie v centrách voľného času, urobiť anketný prieskum týkajúci sa stavu prevencie u mladých ľudí, zorganizovať odborné zaškolenie 15 pedagogických pracovníkov a 15 mládežníkov, zorganizovať 30 prevenčných workshopov, vytvoriť peer-skupinu rovesníkov aby pracovala s ďalšími mladými ľuďmi a vytvoriť atraktívnu prevenčnú reklamu. To všetko sa bude týkať dvoch najviac aktuálnych tém: šikany, kyberšikany a prevencia korupcie.
Prínosom projektu budú odborne zaškolení pracovníci CVČ, skvalitnenie a zatraktívnenie preventívnych programov prostredníctvom neformálneho vzdelávania pre budúcnosť, vytvorenie tradície prevenčnej reklamy a peer-skupiny mládežníkov, ktorí budú schopní komunikovať s rovesníkmi.